การรวม REAL CDP เข้ากับเครื่องมือ CRM อื่นๆ

การรวม REAL CDP เข้ากับเครื่องมือ CRM อื่นๆ

Customer Relationship Management (CRM) มีความสำคัญในการบริหารจัดการลูกค้า และใช้งานร่วมกับ CDP ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน...
Read More