การสร้าง ประสบการณ์ลูกค้า ส่วนบุคคลด้วย AI

การสร้าง ประสบการณ์ลูกค้า ส่วนบุคคลด้วย AI

AI ช่วยสร้างประสบการณ์ลูกค้า สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลจากลูกค้าได้อย่างแม่นยำและใช้ประโยชน์จากข�...
Read More
CDP กับการสร้างการตลาดแบบ Real-time และการส่งข้อความแบบส่วนบุคคล

CDP กับการสร้างการตลาดแบบ Real-time และการส่งข้อความแบบส่วนบุคคล

Customer Data Platform (CDP) CDP ช่วยรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากหลายแหล่งให้เป็นหนึ่งเดียว ทำให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์พฤต�...
Read More