การออกแบบ Journey ของลูกค้าสำหรับ Cross-Selling และ Up-Selling

การออกแบบ Journey ของลูกค้าสำหรับ Cross-Selling และ Up-Selling

Journey ของลูกค้าสำหรับการ cross-selling และ up-selling จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่าง การสร้าง Customer Journey Map นับเป็นกลยุทธ์ที่มีส่วนสำ�...
Read More