We're sorry !

เพื่อเป็นการขอโทษจากปัญหาที่เกิดขึ้น ทางทีมงานขอมอบสิทธิ์ใช้ SABLE Web Analytics สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า บนเว็บไซต์ของคุณฟรี 6 เดือน (มูลค่า 33,810 บาท)

 

To apologise, we’re giving you SABLE Web Analytics free 6 months (value 33,810 thb)

Apology Gift (#9)

เกี่ยวกับ SABLE Web Analytics

Script ของเซเบิลเป็น Code ที่สามารถนำไปใส่ส่วน Header ของเว็บไซต์ หรือติดตั้งผ่าน Plugin ของ Wordpress / Magento ได้ทันทีโดยทางทีมงานจะส่งคู่มือการติดตั้งให้พร้อมกับบัญชีเพื่อใช้งาน